BASI Pilates® Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kursu (CTTC )

BASI Pilates® Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kursu (CTTC) 3 dönemde tamamlanmaktadır. Kursun her dönemi 4 modül, toplamda ise 12 modüldür.

BASI Pilates® Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kurs Programı (CTTC), sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda Pilates kariyeri için sağlam bir temeldir. Bu programın mezunları ileri seviyede öğrencilere bütün ekipmanlar ile ders verme yeterliliğine sahiptir.

Programın modül kısmı genellikle 3-6 ay süresince devam eder ve 500 saati bulan çalışma, gözlem, pratik ve stajyer eğitmenlik saatlerini kapsar.

Yetenekli bir eğitmen olmanın süreci kişiden kişiye göre değişir ve BASI her öğrencinin kendine uygun bir hızda çalışmasını destekler. Amaç, ne kadar vakit aldığını önemsemeden, her kişide mükemmelliği geliştirmektir. Öğrenciler, gerekli görülen BASI Pilates standardına ulaşabilmek için sınav sürecinin herhangi bir bölümünü tekrar edebilir.

Programı bitirdiğinizde, şu noktalarda kalifiye olacaksınız:

İZMİR

E’line BASI Pilates Host Studio
25-28 Ocak 2018 (Modül 1-4) Sondra Karma
8-11 Mart 2018 (Modül 5-8) Mariam Younossi
19-22 Nisan 2018 (Modül 9-12) Cengiz Han Üçgün

BODRUM

Mind Body Act Host Studio
8-11 Şubat 2018 (Modül 1-4) Mariam Younossi
22-25 Mart 2018 (Modül 5-8) Cengiz Han Üçgün
3-6 Mayıs 2018 ( Modül 9-12) Fabio Caracci

İSTANBUL

BASI Pilates Teşvikiye
15-18 Şubat 2018 (Modül 1-4) Cengiz Han Üçgün
29 Mart-1 Nisan 2018 (Modül 5-8) Cengiz Han Üçgün
10-13 Mayıs 2018 (Modül 9-12) Maria Sylla

Detaylı bilgi ve kayıt için:
444 7659 | basi@basipilates.com.tr

Modüller

Modül 1 – Temel Bilgiler

Pilates metodunun 10 hareket ilkesi, Pelvis bölgesinin genel bir tanımı ve Pilates nefesi üzerine temel kavramlar öğretilir. Pilates’in tarihine genel bir bakış, BASIPilates® yaklaşımı ve Pilates öğretilirken güvenliğin önemi tartışılır. Temel mat ve Reformer repertuarı ve 1 saatlik bir mat dersi öğretilir.

Modül 2 – Anatomiye Genel Bakışı 1. Bölüm

Anatomi ve terminolojiye genel bakış üzerine temel kavramlar: belli kemikler, belirleyici kemik noktaları ve ağırlık merkezi öğretilir. İpucu vermenin önemi ve uygulaması tartışılır. Temel Reformer, orta seviye mat ve 1 saatlik bir mat dersi öğretilir.

Modül 3 – Anatomiye Genel Bakışı 2. Bölüm

BASI Pilates® ‘in hareketleri analiz sistemi, egzersiz fizyolojisi ve aerobik / anaerobik egzersiz üzerine temel kavramlar öğretilir. BASI Pilates® öğretme formatı ve Rael Isacowitz’in oluşturduğu Block System® tartışılır. Orta seviye mat, Reformer ve ayak ağırlıkları repertuarı ve 1 saatlik bir mat dersi öğretilir.

Modül 4 – Postür Analizi

Hizalanma prensipleri ve postür analizi üzerine temel kavramlar öğretilir. Egzersizin bir değerlendirme elemanı olarak kullanılması tartışılır. Orta ve ileri seviye mat, orta seviye Reformer ve temel Cadillac repertuarı ve 1 saatlik bir mat dersi öğretilir.

Modül 5 – Core Gücü: Sırt Bölgesi ve Abdominaller

Core Gücü ve Core’u oluşturan farklı kas gruplarının, abdominaller ve sırt ekstansörler ile ilişkilerine ayrıntılı odaklanma hakkında temel kavramlar öğretilir. Harekete uygun olmama, etkili egzersizler ve öğrencinin gereksinimlerini ve farklı beden çeşitlerini anlamanın önemi tartışılır. Ayrıca, eğitmenin rolü ve bir dersteki akıcılığın önemi vurgulanır. İleri seviye mat, orta seviye Reformer, Arm Chair ve 1 saatlik bir mat dersi öğretilir.

Modül 6 – Egzersiz Uyarlaması

Egzersiz uyarlamasına derin bir bakış, yardım ve modifikasyonlar üzerine temel kavramlar öğretilir. Tam ve kapsamlı bir programın nasıl hazırlanması gerektiği üzerine konuşmalar yapılır. İleri seviye mat, orta seviye Reformer, temel Wunda Chair, Magic Circle ve 1 saatlik bir mat dersi öğretilir.

Modül 7 – Kas Dengesi ve Dengesizliği

Dengenin anlamı ve dengesizliğin kuvvet ve esneklik üzerindeki yansımaları üzerine temel kavramlar öğretilir. Fonksiyonel egzersizler, hareket tarzları, yeniden nöromusküler eğitim ve kası test etmek üzerine konuşmalar yapılır. Orta ve ileri seviye Reformer, Wuda Chair ve Cadillac repertuarı öğretilir.

Modül 8 – Vücudun Alt Bölgesi

Kalça eklemi, diz eklemi ve ayak – bilek bölgesi üzerine temel kavramlar öğretilir. Yürüyüş döngüsü tartışılır ve analiz edilir. Orta seviye Reformer, Wunda Chair ve Cadillac repertuarı öğretilir.

Modül 9 – Omuz

Omuz bölgesinin yapısı ve fonksiyonu üzerine temel kavramlar öğretilir. Omuz eklemi, omuz kasları ve doğru çalışan omuz mekaniğinin önemi anlatılır. Omuz problemleri olan kişilerle nasıl çalışılması gerektiği ve uygulama kapsamının tanımı üzerine konuşmalar yapılır. Orta seviye Cadillac, Wunda Chair, Ladder Barrel ve Step Barrel’e başlangıç repertuarı öğretilir.

Modül 10 – Program Hazırlama Prensipleri

Aşırı yükleme, özgünlük ve ters çevrilebilirlik gibi antrenman prensipleri üzerine temel kavramlar öğretilir. Fiziksel zindelik bileşenleri tartışılır ve analiz edilir. Repertuar seviyeleri ve bunların geniş yelpazedeki kimselere uygulanması üzerine konuşmalar yapılır. İleri seviye Reformer, Wunda Chair ve Cadillac repertuarı öğretilir.

Modül 11 – Farklı İnsan Grupları Bölüm 1

Günlük hareket alışkanlıkları, cross training, dengesizlikler ve hedef belirlemeler üzerine temel kavramlar öğretilir. Sporcular yakından incelenir. Çalıştırma metodolojisine odaklanmalar üzerine konuşmalar. Orta ve ileri seviye Ladder Barrel ve Step Barrel repertuarı öğretilir.

Modül 12 – Farklı İnsan Grupları Bölüm 2

Hareketlerinde kısıtlama olan kimseler, özellikle hamilelik üzerine temel kavramlar öğretilir. Erkek ve kadınları çalıştırma, farklı vücut yapıları ve değişik hedefler ve yaklaşımlar üzerine konuşmalar yapılır. Genel olarak repertuar tekrarı çalışması yapılır.

Final Sınavları

*Modül 11 ve 12 çoğunlukla aynı gün içinde işleniyor. Böylece son gün final sınavı sürecine ayrılıyor.

Şartlar

Akademik Çalışma

12 modül, buna ders anlatımları, egzersiz analizleri ve uygulamaları ve tartışmalar dahil.

Kişisel Çalışma

Her modül sonrası, “Host Studio” merkezleri kursun eğitmeni ya da asistan eğitmenle beraber öğrenilen konuları tekrar etme ve üzerinde çalışma amaçlı eğitsel çalışmalar organize ediyor.

Pratik Çalışma

Pratik Çalışma, öğrenci tarafından tamamlanan kişisel çalışmayı kapsar. Sadece bununla sınırlı olmamakla beraber, özel, yarı özel ve grup dersleri ve mat dersleri de dahildir. Bu çalışma, BASI Pilates® Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kursu(CTTC)’ndaki bütün ekipman ve mat egzersizlerini kapsamalıdır. Lütfen BASI Pilates® Host Studio’ndan BASI Pilates® öğrencileri’ne sundukları indirimli dersler hakkında bilgi alın. Buna ek olarak, birçok BASI Pilates® Host merkezi şahsen ya da gruplar halinde çalışabilmeleri için studio’larını belirli saatlerde öğrencilerinin kullanımı için açabilir. Toplam 200 saatlik pratik çalışma süresi tavsiye edilir (bu tavsiye edilen bir süredir, öğrencinin gelişimi için bu süre en az süre olarak düşünülmelidir).

Gözlem

Host Studio ya da başka bir stüdyoda toplam 100 saatlik gözlem süresi tavsiye edilir (bu tavsiye edilen bir süredir, öğrencinin geçmiş tecrübesine göre değişiklik gösterebilir).

Stajyer Eğitmenlik

Host Studio ya da başka bir stüdyoda toplam 200 saatlik stajyer eğitmenlik süresi tavsiye edilir (bu tavsiye edilen bir süredir, öğrencinin geçmiş tecrübesine göre değişiklik gösterebilir).

Ön Koşullar

Joseph Pilates’in öğretilerini iyi tanıma

Bu kursa başlamadan önce, her öğrencinin temel Pilates teorileri hakkında bilgi sahibi, hem Mat, hem de ekipman çalışmasında tecrübeli olması önemle tavsiye edilir.

Bu tarz fiziksel aktivite ile ilgili tecrübesi

Önceki sportif tecrübeler, beden farkındalığı ve Pilates eğitimi için oldukça faydalı niteliklerdir.

Temel Anatomi ve Fizyoloji Bilgisi

Bunun üniversite seviyesinde bir ders olması tavsiye edilir. Konuyla ilişkili bir konu da, örneğin fizik tedavi ya da masaj terapisi gibi, genelde kabul edilir ve faydaları görülecektir.

Eğitmenlik Tecrübesi Tavsiye Edilir

Öğretmek, hem doğal bir kabiliyet, hem de öğrenilebilen bir beceridir. Geçmişteki, farklı bir konuda dahi olsa eğitmenlik tecrübesi, sizlerin iyi bir Pilates metodu eğitmeni olmanıza katkı sağlayacaktır.

Ücret

BASI Pilates® Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kursu (CTTC)'nun 3 dönem toplam bedeli

Peşin ödeme: $3.995

Taksitli ödeme*: $4,195

* Ödeme Planı Eğitim başlama tarihinden 6 ay önce kayıt yaptıranlar için geçerlidir.
  • 1.Ödeme: $1,445
  • 2.Ödeme: $550 (1. ödemeden 1 ay sonra yapılmış olmalıdır.)
  • 3.Ödeme: $550 (1. ödemeden 2 ay sonra yapılmış olmalıdır.)
  • 4.Ödeme: $550 (1. ödemeden 3 ay sonra yapılmış olmalıdır.)
  • 5.Ödeme: $550 (1. ödemeden 4 ay sonra yapılmış olmalıdır.)
  • 6.Ödeme: $550 (1. ödemeden 5 ay sonra yapılmış olmalıdır.)
 

Sertifika

Kayıt ile Birlikte Size Neler Verilecek?

Kursun başında CTTC öğrencilerine, BASI Pilates® Çalışma Rehberi ve Mat Hareket Analiz Kitabı verilecektir. Öğrenciler, ayrıca indirimli olarak kurs boyunca öğretilen bütün egzersizleri kapsayan bir internet video dokümantasyon kaynağı olan BASI Pilates® Interactive ‘e sahip olabilecektir. BASI Pilates® bu kaynağın kullanılmasını önemle tavsiye eder.

Diploma

BASI Pilates® Diploması, vermiş olduğunuz adrese gerekli olan bütün istenen şartlar yerine getirildikten sonra postalanacaktır. Bu şartlar şunlardır: her modüle aksatmadan devam etmek, gerekli olan bütün sınavlardan geçer not almak, eğitmen tarafında kabul görülen bir araştırma ödevinin yapılması ve bütün gözlem, pratik ve öğretme saatlerinin tamamlamak. Kurs bitiminde vermiş olduğunuz adresinizin güncel olduğundan emin olun.

Eğitimi Kayıt Etmek

Eğitim boyunca kimseye rahatsızlık verilmeden sesli kayıt yapılmasına izin verilirken, video kaydına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Öğrencinin Fiziksel Şartları

Herhangi bir şekilde hareket etmenizde bir sakınca varsa, hamile iseniz ya da eğitim sırasında hamile kalırsanız lütfen eğitmeninize ya da yetkililere bilgilendiriniz.

Kayıt


web analytics