BASI Pilates® MAT Çalışması Eğitmen Yetiştirme Kursu

BASI Pilates® MAT Çalışması Eğitmen Yetiştirme Kursu (MTTC) 2 dönemde tamamlanmaktadır. Kursun ilk dönemi 4 modül, son dönemi 2 modül, toplamda ise 6 modüldür.

EĞİTİM TAKVİMİ 2016

Pilates Mat egzersizlerini ve Pilates hareket prensiplerini derinlemesine öğrenmek isteyenler için hazırlanmış BASI Mat Programı, 24 saatlik ders programını altı modüle bölmüştür. Mat Programı’nı bitiren öğrenciler, kalifiye bir BASI Pilates eğitmeni olmak için almaları gereken eğitmenlik testini alabilirler. Programa katılanlara “Çalışma Kitabı” ve “Mat Hareket Analiz Kitabı” verilmektedir.

BASI Mat Programı, Pilates MAT egzersizlerini eksiksiz bir bilgiyle öğrenmek isteyenler ve yüksek kalifikasyonlu eğitmen olmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kurs (CTTC) Programı’na katılmaya vakti veya imkanları olmayan kişiler veya bulundukları yerlerde Pilates ekipmanı olmayan kişiler için mükemmel bir programdır. Ayrıca, daha sonra BASI Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kurs (CTTC) Programı’na katılacaklar için de iyi bir başlangıç programıdır.

Programı bitirdiğinizde, şu noktalarda kalifiye olacaksınız:

Modüller

Modül 1: Temel Bilgiler

Pilates metodunun 10 hareket ilkesi, pelvis bölgesinin  genel bir tanımı ve Pilates Nefesi üzerine temel kavramlar. Pilates’in tarihine genel bir bakış, BASI Pilates® yaklaşımı ve Pilates öğretilirken güvenliğin önemi tartışılıyor. Temel MAT repertuvarı ve 1 saatlik MAT dersi öğretiliyor.

Modül 2 – Anatomy Genel Bakışı 1. Bölüm

Anatomi ve terminoloji’ye genel bakış üzerine temel kavramlar: belli kemikler, belirleyici kemik noktaları ve ağırlık merkezi. İpucu vermenin önemi ve uygulaması tartışılıyor. Orta seviye MAT repertuvarı ve 1 saatlik MAT dersi öğretiliyor.

Modül 3 – Anatomy Genel Bakışı 2. Bölüm

BASI Pilates®‘in hareketleri analiz sistemi, egzersiz fizyolojisi ve aerobik/anaerobik egzersiz üzerine temel kavramlar. BASI Pilates® öğretme formatı ve Rael Isacowitz’in oluşturduğu Block Systems® tartışılıyor. Orta seviye MAT repertuvarı ve 1 saatlik MAT dersi öğretiliyor.

Modül 4 – Postür Analizi

Hızlanma prensipleri ve postür analizi üzerine temel kavramlar. Egzersizin bir değerlendirme elemanı olarak kullanılması tartışılıyor. Orta ve ileri seviye MAT repertuvarı ve 1 saatlik MAT dersi öğretiliyor.

Modül 5 – Core Gücü: Sırt Bölgesi ve Abdominaller

Core Gücü ve Core’u oluşturan farklı kas gruplarının, abdominaller ve sırt ektansörler ile ilişkilerine ayrıntılı odaklanma hakkında temel kavramlar. Harekete uygun olmama, etkili egzersizler ve öğrencinin gereksinimlerini ve farklı beden çeşitlerini anlamanın önemi tartışılıyor. Ayrıca, eğitmenin rolü ve bir dersteki akıcılığın önemi vurgulanıyor. İleri seviye Mat repertuvarı ve 1 saatlik MAT öğretiliyor.

Modül 6 – Egzersiz Uyarlaması

Egzersiz uyarlamasına derin bir bakış, yardım ve modifikasyonlar üzerine temel kavramlar. İleri seviye Mat repertuvarı ve 1 saatlik MAT dersi öğretiliyor.

Şartlar

Akademik Çalışma

6 modül, ders anlatımları, egzersiz analizleri ve uygulamaları ve tartışmalar dahildir.

Kişisel Çalışma

BODYNETWORX Studio, her modül sonrası, kursun eğitmeni ya da asistan eğitmenle beraber öğrenilen konuları tekrar etme ve üzerinde çalışma amaçlı eğitsel çalışmalar organize ediyor.

Pratik Çalışma

BASI Pilates® öğrencilerine BODYNETWORX Studio’da indirimli olarak MAT derslerine katılmaları tavsiye edilir.

Gözlem

BODYNETWORX Studio ya da başka bir stüdyoda toplam 15 saatlik gözlem süresi tavsiye edilir (bu tavsiye edilen bir süredir, öğrencinin geçmiş tecrübesine göre değişiklik gösterebilir.)

Stajyer Eğitmenlik

BODYNETWORX Studio ya da başka bir stüdyoda toplam 30 saatlik stajyer eğitmenlik süresi tavsiye edilir (bu tavsiye edilen bir süredir, öğrencinin geçmiş tecrübesine göre değişiklik gösterebilir).

Eğitmen Yeterliliği

Mat Çalışması Eğitmen Yetiştirme Kursu (MTTC) ve Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Kurs (CTTC) Programı’nın eğitmenlik testleri, yıl içinde bir kaç kez olmak üzere BASI Academy’de veya belli başlı test merkezlerinde gerçekleşecektir. BASI Academy veya BODYNETWORX Academy’i arayarak detayları öğrenebilirsiniz. BASI Pilates tarafından belirlenmiş gerekli standartları tamamlayan ve zorunlu Gözlem, Staj Ders Verme ve Bireysel Pratik derslerini tamamlayan öğrenciler uluslararası tanımı ve ünvanı olan BASI eğitmenlik yeterliliğine sahip olacaktır. Mat Eğitmenlik Yeterliliği için zorunlu saatler:
  • Gözlem: 15 saat
  • Staj Ders Verme: 30 saat
  • Bireysel Pratik: 40 saat
Her program için zorunlu olan saatler, program boyunca veya programın son modülünden sonra en fazla 3 sene içinde tamamlanmalıdır. Eğer zorunlu saatler üç sene içinde tamamlanmamışsa, öğrenci modüllerin %50’sine tekrar katılmalı ve bundan sonra zorunlu saatlerini bitirdiğini belli etmelidir. Ancak bu şekilde eğitmenlik yeterliliği alabilir. Saatler BASI Pilates formlarına işlenmeli ve teslim edilmelidir.

Ön Koşullar

Joseph Pilates’in öğretilerini iyi tanıma

Bu kursa başlamadan önce, her öğrencinin temel Pilates teorileri hakkında bilgi sahibi, hem Mat, hem de ekipman çalışmasında tecrübeli olması önemle tavsiye edilir.

Bu tarz fiziksel aktivite ile ilgili tecrübesi

Önceki sportif tecrübeler, beden farkındalığı ve Pilates eğitimi için oldukça faydalı niteliklerdir.

Temel Anatomi ve Fizyoloji Bilgisi

Bunun üniversite seviyesinde bir ders olması tavsiye edilir. Konuyla ilişkili bir konu da, örneğin fizik tedavi ya da masaj terapisi gibi, genelde kabul edilir ve faydaları görülecektir.

Eğitmenlik Tecrübesi Tavsiye Edilir

Öğretmek, hem doğal bir kabiliyet, hem de öğrenilebilen bir beceridir. Geçmişteki, farklı bir konuda dahi olsa eğitmenlik tecrübesi, sizlerin iyi bir Pilates metodu eğitmeni olmanıza katkı sağlayacaktır.

Ücret

BASI Pilates® Mat Çalışması Eğitmen Yetiştirme Kursu 2 dönem toplam bedeli

Peşin ödeme: $1.100

Sertifika

Kayıt ile Birlikte Size Neler Verilecek?

Kursun başında MTTC öğrencilerine, BASI Pilates® Çalışma Rehberi ve Mat Hareket Analiz Kitabı verilecektir. Öğrenciler, ayrıca indirimli olarak kurs boyunca öğretilen bütün egzersizleri kapsayan bir internet tabanlı dokümantasyon kaynağı olan BASI Pilates® Interactive‘e sahip olabilecektir. BASI Pilates® bu kaynağın kullanılmasını önemle tavsiye eder.

Diploma

BASI Pilates® Diploması, vermiş olduğunuz adrese gerekli olan bütün istenen şartlar yerine getirildikten sonra postalanacaktır. Bu şartlar şunlardır: her modüle aksatmadan devam etmek, gerekli olan bütün sınavlardan geçer not almak, eğitmen tarafında kabul görülen bir araştırma ödevinin yapılması ve bütün gözlem, pratik ve öğretme saatlerinin tamamlamak. Kurs bitiminde vermiş olduğunuz adresinizin güncel olduğundan emin olun.

Eğitimi Kayıt Etmek

Eğitim boyunca kimseye rahatsızlık verilmeden sesli kayıt yapılmasına izin verilirken, video kaydına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Öğrencinin Fiziksel Şartları

Herhangi bir şekilde hareket etmenizde bir sakınca varsa, hamile iseniz ya da eğitim sırasında hamile kalırsanız lütfen eğitmeninizi ya da yetkilileri bilgilendiriniz.

Kayıt


web analytics